Blästring

Första gången blästring nämns är året 1870 när Benjamin Chew Tilghman presenterade sin idée. Men det var inte förrän den norska firman A/S Nika började rensa fartyg som fraktat kemikalier på 1960-talet som metoden började användas på riktigt.

Blästring är en metod som används vid sanering av olika slag. Själva tekniken är en verkstadsteknisk metod som fungerar genom att man med en stark blåst blåser partiklar mot ytan man vill sanera, vilket gör att ytan renas eller omformas om man önskar det.

Det finns olika sorters blästring som används vid olika sorters saneringar. Vilken metod som används beror på materialet som saneras och/eller vad för slags smuts eller annat ämne man vill ha bort från ytan.

Vattenblästring är en blästring där man använder en vattenstråle. Det fungerar ungefär som en högtryckstvätt fast med en större kraft.

Vid våtblästring används också oftast vatten. Blästringsmedlet blandas ut med någon form av vätande ämne, allt som oftast vatten. Våtblästring används i sammanhang där dammpartiklar är många och man vill minska dessa.

Vid torrisblästring lämnas inga blästerrester. Detta eftersom torrisen förångas direkt när den träffar ytan som blästras. Smutsen krackelerar och faller till marken. Det är viktigt att den som arbetar med torr isblästring använder andningsmask då kväningsrisken är hög. Förfrysningsskador är också inte helt ovanliga vid ovarsam användning av denna metod.

Svepblästring är metoden som används framförallt vid målning. Detta eftersom materialet behöver god vidhäftning.

När mindre ytor behöver blästras används i de allra flesta fallen vakuumblästring.

Man kan dela upp blästring i två olika grupper. Tung blästring och lätt blästring. Vid tung blästring används tunga blästermedel och lufttrycket stiger över 5 bar.  Vid lätt blästring används bara lätta blästermedel och luftrycket stiger aldrig över 4,5 bar. Vilken metod och om man ska använda sig av tung eller lätt blästring beror helt på förhållandena.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *