Posts in Category: Uncategorized

Trendspanining– Bilinredning

Något som vi inte har kunnat undgå under den senaste tiden är bilinredningens framfart. Det känns som att service – och transportbilar länge har varit utdaterade, och de har liksom inte riktigt hängt med i svängarna med resten av all teknologi. Förrän nu, det vill säga! Bilinredning har kommit att bli ett allt hetare diskussionsområde inom branschen och vi förstår helt klart varför. Tidigare har verktyg i princip kastats in i servicebilarna utan någon större eftertanke. I vissa fall har de placerats i någon gammal överfull verktygslåda, men stöket har alltid varit ett faktum. Många i branschen har konstaterat hur mycket rätt bilinredning faktiskt underlättar i jobbet. Det blir inte bara mycket enklare att hitta verktyg i bilen, utan det ger dessutom ett mycket bättre intryck för omgivningen. Vi kan nog alla vara överens om att stökighet och att någon ständigt letar efter sina prylar sällan associeras till professionalism. Som tur går det enkelt att ändra på genom rätt bilinredning. Om någon har saker på rätt plats stärks istället förtroendet, eftersom det ger intrycket att personen eller företaget har allting under kontroll. Och det är väl egentligen något som vi alla vill förmedla?

En annan positiv aspekt är att det finns en hel del olika typer av inredning som kan anpassas efter modellen eller märket du har på din service eller transportbil. Du kan välja att installera allt från arbetsbänkar till hyllor och verktygsanordningar, och kan på så vis skräddarsy inredningen efter eget behov och smak. Våra rekommendationer är dessutom att alltid kolla upp så att de bilinredningsprodukter du är intresserad av att köpa är garantiförsäkrade och krocktestade. Flera företag erbjuder dessutom montering av bilinredningen för att underlätta för dig i allra största mån.

Efter lite efterforskning kan vi därmed enkelt konstatera att vi helt klar förstår hypen!

 

 

bilinredning

Taktila skyltar gör hela världen tillgänglig – för alla

Taktila skyltar är i många länder väldigt självklara. Det är inte i alla länder som det är självklart, vilket är olyckligt. Det finns ett stort antal synskadade personer runtom i världen och de förtjänar alla att få chansen att kunna orientera sig i sin omgivning. Genom att använda R: taktila skyltar kan man både inkludera och göra det enklare för synskadade och blinda personer att orientera sig i vårt samhälle.

Genom att använda sig av R: taktila skyltar får man skyltar med vanlig text och punktskrift. Detta underlättar för synskadade människor att mer obehindrat kunna ta sig fram i vår omgivning. Publika platser behövs göras mer tillgängliga för alla. Dessa platser ska finnas till för alla olika människor och varje enskild person ska kunna använda sig av dessa platser. Allmänna och publika platser behöver vara tillgängliga för hela befolkningen för att de bidrar till mer aktiva och delaktiga medborgare i samhället.

R: taktila skyltar kan man se i offentliga miljöer och är anpassade efter synskadade med symboler, piktogram, text i relief och punktskrift eller blindskrift. Många människor tror att punktskrift och blindskrift är samma sak, men det stämmer inte. Blindskrift är ett samlingsnamn för flera olika taktila skrifter som punktskrift, moonskrift och reliefskrift. Själva punktskriften skapades av fransmannen Louis Braille på 1800-talet. Braille är också namnet för punktskrift på engelska. Louis blev blind redan som 3-åring och utvecklade sedan det punktskriftsystem som används över hela världen som 16-åring.

R: taktila skyltar är ett väldigt bra sätt att inkludera och göra det enklare för synskadade och blinda människor att orientera sig i vårt samhälle. Det är viktigt att alla grupper av människor känner sig delaktiga i samhället och att ingen diskrimineras mot. I vårt moderna samhälle har vi materialet, kunnandet och möjligheterna för att lyckas inkludera alla människor på ett bra sätt.

Kundundersökningar gör jobbet enklare

Det spelar ingen roll vilken bransch du är i. I all verksamhet är det viktigt att vara lyhörd på kundernas åsikter och attityder. Därför är det klokt att göra kundundersökningar titt som tätt. För att kunna göra riktigt bra affärer och driva ett företag på ett sunt sätt behöver man känna till vad kunden vill ha och vad kunden förväntar sig att du ska leverera.

Hjälper dig att nå målgruppen

Genom att ställa frågor genom olika kundundersökningar får du en betydligt rikare och djupare inblick i din målgrupps intressen och attityder. Denna inblick är viktig för ditt företag och dina produkter. Du kan till exempel lära dig vad dina kunder gillar och vad de inte gillar, vilka färger de föredrar, om de generell är nöjda eller missnöjda med din service, osv. Genom att känna till detta kan du rikta in din marknad mer precist mot kundernas önskemål och krav. Ju mer du vet om dina kunder desto bättre service kan du ge dem. Och bra service leder till glada kunder som återkommer.

Säkra och effektiva kundundersökningar

Ett konsultföretag som arbetat med många kunder och har goda referenser är CMA Research. Deras kunder är organisationer, föreningar och företag som vill kunna hitta rätt i fråga om att nå sina målgrupper. De vill utveckla sina företag och få reda på vad marknaden tycker om deras varumärke, service och produkter och tjänster.

CMA Research AB har sina rötter vid Linköpings universitet. De riktar in sig på är inriktade på kundundersökningar, medarbetarundersökningar och marknadsundersökningar. Det bildades under hösten 1995 och har ungefär 35 medarbetare. CMA Research ägs av medarbetare som är aktiva och verksamma i företaget. Deras omsättning 2015 uppgick till ungefär 42 miljoner kronor och de hade god lönsamhet.

Specialister och experter

Den som bokar sina kundundersökningar av CMA Research får konsulter med mycket erfarenhet. Teamet har hög kompetens och kapacitet att arbeta med flera uppdrag samtidigt. Deras projektledare och analytiker har akademisk examen inom sina respektive specialområden. De arbetar genom att göra telefonintervjuer, personliga intervjuer och webbaserade undersökningar.

 

Konsten med att köpa begagnade bildelar

Att köpa bildelar till bilen har ofta varit något av ett ingenjörsprojekt i sig. Känslan när man bara letar och letar utan att hitta det man söker är snudd på förkrossade. Att skruva ihop bilen har nästan varit den enklare delen av processen. När man ser bilen stå i garaget och väntar på att bli fixad, att få den där sista delen utbytt, så gnager det nog alltid lite i en. Förr i tiden så var det bilmagasin som det gällde att bläddra i som en fantom. Hade man tur fanns det en person som hade just den saknade delen och då var hela veckan, eller hela månaden fixad. De flesta gångerna var det dock den motsatta känslan, delen var redan såld och då var det bara att vänta tills nästa vecka.

Nu har vi dock fått en lösning på detta problem, både för hobbybyggare och professionella. Nu kan du hitta bildelar online och kan slänga bilmagasinen i sopkorgen. Kanske vill du ha kvar några som minne, eller så startar du nya prenumerationer och får inspiration till bilbyggarkvällarna. De långa kvällarna av att sitta och läsa och ringa är över. Inget mer att svära tyst efter att du lagt på efter ytterligare ett fruktlöst samtal. Lyxen av att kunna söka på ditt registreringsnummer och den sökta bildelen och få upp alla tillgängliga delar som finns till din bil är en dröm. Förstå hur mycket tid som sparas och som kan bli investerade i att rusta upp bilen istället. Tänk att hitta den bildelen man söker efter på 10 minuter istället för att sitta i timmar och leta efter rätt tillverkare och modell.

Så för att effektivisera din tid och ge dig mer tid att fixa till bilen så bör du skaffa dina bildelar online. Sitt hemma, tillbakalutad och knappa hem dina delar utan att ens anstränga dig.

 

Relevant information i samband med vägunderhåll eller byggnation

I dagens samhälle byggt det ofantligt mycket. Städerna blir större. Företag, statliga verk och naturligtvis invånarna, vill ha ett citynära läge med goda kommunikationsmöjligheter. Det resulterar i mycket byggnationer och omstrukturering av vägar, cykelvägar, omdragningar av vattenledningar och fiberanslutningar.

Naturligtvis kan byggnation och reperationer upplevas som oerhört störande, särskilt då det gäller hårt trafikerade vägar. Och inte minst vid pendlingstid.
Många kommuner upplever att de flesta frågor som inkommer rör just reperationer, underhåll och nybyggnationer av trafikerade sträckor. Via marknadsundersökningar  har man tagit reda på hur informationen vid reperationer, underhåll och nybyggnationer kan bli bättre.

Den information som flest vill ha svar på är:
– Varför byggs eller repareras det just på denna plats?
– Vad är det som byggs eller repareras?
– Varför grävs gator oftast upp igen efter asfaltering?
– Varför kan inte arbetet eller underhållet ske på kvällar, nätter eller helger?
– När kommer arbetet vara klart?

Frågorna är lika många som svaren. Här är de vanligaste svaren:
– Byggnation och omstrukturering behövs då staden blir större. Flera byggnader och bostäder kräver att vägar dras om, det blir också ett ökat trafiktryck när allt fler ska arbeta och bo citynära.
– Gator kan ibland grävas upp igen efter asfaltering. Anledningen är ofta att det är flera aktörer som har rör- och kabeldragningar i marken. Det kan handla om elektricitet, fiberoptik, teleledningar, fjärrvärme, dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten. Det kär anledningen till att det ibland kan vara svårt att få till eventuella underhåll och omdragningar vid en och samma tidpunkt.
– Anledningen till att underhåll och byggnationer inte sker på kvällen, natten eller under helgerna är för att det stör boende i närområdet. Det är endast vid tillfällen då det krävs akuta insatser detta kan förekomma. Tillexempel vid ett större vattenläckage/elavbrott som hotar att stora delar av ett område blir utan vatten eller el.
– Hur lång tid ett arbete kan ta är svårt att säga. Sällan vet man på förhand hur allvarlig en skada är, eller hur maken ter sig där man ska bygga.

Relevant information i samband med vägunderhåll eller byggnation
Många kommuner har redan idag börjat med att sätta upp vepor, skyltar eller banderoller som förklarar vad som sker på platsen. Detta ökar oftast förståelsen för kommunens arbete.

Skolmaterial på ingenjörsutbildningar

Termen skolmaterial inkluderar många olika saker. Beroende på vilken nivå skolan är på kan det betyda allt ifrån färgpennor till vinkelgrafer. Generellt sätt kan man säga att allt material som används för skolarbete i någon form av skola är skolmaterial. Detta betyder att väldigt många olika slags produkter klassar in i denna term utan problem. Det betyder också att det i princip är omöjligt att veta vad som menas när någon talar om skolmaterial.

IngenjörSkolmaterial köps in av både privatpersoner och skolor. Skolor står för det mesta när det kommer till grundskola. Där behöver inte eleverna själva, eller föräldrarna eftersom barnen under många år är unga, köpa de skolmaterial som de behöver för att klara av skolan. Här får elever pennor, anteckningsblock, färgpennor, linjaler, böcker och mycket annat. Skolmaterial ska inte vara ett hinder för att ett barn ska kunna få samma förutsättningar som ett annat barn, även om barnbidraget eller studentbidraget kanske kunde täcka en del av kostnaden.

När en elev börjar på gymnasiet däremot blir det elevens egen uppgift att se till så att skolmaterial finns tillhands. Anteckningsblock, pennor, miniräknare, linjaler och annat som behövs är elevens ansvar. Utan en fungerande miniräknare så blir det svårt för eleven att få godkända betyg i matteklasserna. Textböcker finns oftast att låna från skolan vilket visar på en skillnad mot universitetet senare där studerande för köpa de böckerna på eget bevåg.

Så oavsett om du är en privatperson som letar efter pennor och anteckningsblock eller en anställd på en skola som är ansvarig för inköpen av skolmaterial så finns det mycket smidiga och enkla sätt att beställa det man söker på internet. E-handel, som handel online via en dator kallas, har ökat något enormt senaste åren. Skolmaterial har givetvis dragits med i trenden. Så ett tips till dig som letar är att inte gå omkring bland butiker efter det du söker utan att istället söka dig fram på internet.

Bordsskyltar

Hur bordsskyltar ska se beror naturligtvis på vad för slags budskap som ska förmedlas. Men riktigt bra bordsskyltar följer ändå ett mönster som fungerar för att fånga människors uppmärksamhet. Det är ju själva tanken med skyltar, att människor ska se dem och ta in den information som skyltarna förmedlar. Det finns vissa saker man bör tänka på när man formar utseendet på bordsskyltar.

Ska du bara ha en text, ha bara en text. Och ha inte en för lång text. Bordsskyltar ska snabbt förmedla något, de ska fånga uppmärksamheten och göra att folk förstår budskapet snabbt. Om det är en lång text på skyltar så läser ändå ingen dem. De tycker texten är tråkig och kolla på något annat. Dessutom glömmer de bort skylten snabbt. Nej, ingen lång text på dina bordsskyltar utan ha en kort text om du ens behöver ha en text. Det kanske räcker med några få ord?

Bordsskyltar gör sig sällan särskilt bra med bilder. Är det ändå en stor bild du vill ha på dina skyltar så ha inte mycket text på skyltarna samtidigt. Det blir en krock i många människors huvuden och skapar bara oreda och kaos. Det blir rörigt. Bilderna kommer inte till sin rätt och texten försvinner i bildens närhet. Det fungerar absolut att ha något kort text, några få ord eller namnet på det skylten handlar om, tillsammans med en stor bild. Men var försiktigt med att inte skapa en dålig kombination.

Det finns många andra trix att använda sig av för att snabbt fånga människors blick. En är att använda rätt slags färger på sina skyltar. Visste du exempelvis att svart och gult tillsammans är en stark dragningskraft för blicken? Det är kanske inte så konstigt att alla skyltar med varning för biologisk fara är gjorda i svart och gult. Det är för att man verkligen ska se skylten. Kanske är det något att tänka på även när du gör dina bordsskyltar?

Hur säkert är det att åka hiss

För väldigt många människor så är hissar en naturlig del av vardagen som man oftast inte tänker så mycket på, bor man i en lägenhet eller jobbar på ett kontor ett par våningar upp så blir det fort en vana utan mycket eftertanke. Men ibland så får man sig ändå en tankeställare kring hur stor sannolikheten är för att någonting ska kunna gå snett.

När hissar började dyka upp i början på 1800-talet så var det varken några som ville åka eller installera det i byggnader på grund av de stora riskerna. Det var inte förrän under världsutställningen 1853 som Elisha Otis visade upp ett säkerhetssystem som visade sig bli det avgörande startskottet för att hissar skulle komma att användas i större utsträckning. Otis hade uppfunnit ett system som förhindrade hissar att åka neråt med för hög hastighet vid t.ex. mekaniska fel eller brott i linorna som kunde orsaka fritt fall. Utan denna uppfinning så hade skyskrapor eller höghus aldrig blivit aktuella att bygga.

Y89DAWY89

Vill du lära dig mer om hur hissar fungerar så kan du besöka www.hissteknik.com

Kakel i ett badrum

Det finns väldigt mycket på när man ska inreda ett badrum. Varje enskild liten detalj kan vara så avgörande för hur helhetsintrycket av badrummet blir hos betraktaren. Speciellt med kakel är så fruktansvärt viktigt att det blir bra. Kakelplattorna behöver med precision placeras perfekt och helt spikrakt på alla sätt och med samma avstånd från varandra. Jag har många gånger klivit in i badrum där det slarvats en del med detta och det syns direkt vilka plattor som inte sitter som de ska riktigt.

Som lekman kan det ibland vara rent utsagt idiotiskt att försöka sig på att renovera ett badrum helt själv. Utan den rätta utbildningen och kunskapen kan det med andra ord bli alldeles för kostsamt att göra fel.

KB Rör ligger på den lilla orten Alafors utanför Göteborg, och med närhet till både Kungälv och Ale. Anlitade dem på den tiden jag ägde en lägenhet i Göteborg och måste säga att det badrum som de renoverade där blev riktigt bra. Ångrar inte en sekund att jag lade ut de pengarna som det kostade extra att slippa göra det själv. Att slippa slita sena kvällar och helger många veckor i rad kunde istället lösas på bara någon vecka med hjälp av dem.

kakel

Ett spännande yrke

hiss

Om du pluggar till ingenjör finns det många intressanta yrken som du kan arbeta som. Hisskonsult är ett sådant yrke.

En hisskonsult arbetar med precis som det låter, hissar. Det kan handla att projektera, beräkna och välja rätt hissar när det är nybyggnationer som ska byggas. Det gäller att få in rätt teknik som passar på bästa sätt. Både vad gäller hållbarheten och ur miljöperspektiv.

Det kan låta som ett tråkig arbete men jag tror det är väldigt intressant där det finns mycket att tänka på och arbeta med. Allt från upphandling till besiktning och analyser.

Det finns ju massor av olika typer av hissar men många hissar använder sig av en motvikt som gör så att hissen inte behöver lyfta mycket vik. I vissa fall är det inte möjligt att få in en motviktshiss men finns det andra lösningar som går att använda t.ex en hydralhiss.