Relevant information i samband med vägunderhåll eller byggnation

I dagens samhälle byggt det ofantligt mycket. Städerna blir större. Företag, statliga verk och naturligtvis invånarna, vill ha ett citynära läge med goda kommunikationsmöjligheter. Det resulterar i mycket byggnationer och omstrukturering av vägar, cykelvägar, omdragningar av vattenledningar och fiberanslutningar.

Naturligtvis kan byggnation och reperationer upplevas som oerhört störande, särskilt då det gäller hårt trafikerade vägar. Och inte minst vid pendlingstid.
Många kommuner upplever att de flesta frågor som inkommer rör just reperationer, underhåll och nybyggnationer av trafikerade sträckor. Via marknadsundersökningar  har man tagit reda på hur informationen vid reperationer, underhåll och nybyggnationer kan bli bättre.

Den information som flest vill ha svar på är:
– Varför byggs eller repareras det just på denna plats?
– Vad är det som byggs eller repareras?
– Varför grävs gator oftast upp igen efter asfaltering?
– Varför kan inte arbetet eller underhållet ske på kvällar, nätter eller helger?
– När kommer arbetet vara klart?

Frågorna är lika många som svaren. Här är de vanligaste svaren:
– Byggnation och omstrukturering behövs då staden blir större. Flera byggnader och bostäder kräver att vägar dras om, det blir också ett ökat trafiktryck när allt fler ska arbeta och bo citynära.
– Gator kan ibland grävas upp igen efter asfaltering. Anledningen är ofta att det är flera aktörer som har rör- och kabeldragningar i marken. Det kan handla om elektricitet, fiberoptik, teleledningar, fjärrvärme, dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten. Det kär anledningen till att det ibland kan vara svårt att få till eventuella underhåll och omdragningar vid en och samma tidpunkt.
– Anledningen till att underhåll och byggnationer inte sker på kvällen, natten eller under helgerna är för att det stör boende i närområdet. Det är endast vid tillfällen då det krävs akuta insatser detta kan förekomma. Tillexempel vid ett större vattenläckage/elavbrott som hotar att stora delar av ett område blir utan vatten eller el.
– Hur lång tid ett arbete kan ta är svårt att säga. Sällan vet man på förhand hur allvarlig en skada är, eller hur maken ter sig där man ska bygga.

Relevant information i samband med vägunderhåll eller byggnation
Många kommuner har redan idag börjat med att sätta upp vepor, skyltar eller banderoller som förklarar vad som sker på platsen. Detta ökar oftast förståelsen för kommunens arbete.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *